Näky, missio ja strategiamme

Näkymme

Vuonna 2020 seurakuntamme toiminnassa on mukana 2020 lasta ja nuorta ja heidän perheensä.

Vuonna 2013 seurakunnan vanhimmisto, yhdessä nuorimmiston ja työntekijöiden kanssa, aloitti prosessi seurakuntamme yhteisen näkyn löytymiseksi. Yhteisenä toiveena oli löytää seurakuntaa yhdistävä ja innoittava tavoite ja suunta.

Näkymme jakaantuu selkeästi kahteen suuntaan: SISÄLLE sekä ULOS.

SISÄLLE

1. Hengellisen kasvun tukeminen

Tuemme lastemme hengellistä kasvua, jotta heistä tulisi Jeesuksen seuraajia. Tavoitteemme on rakentaa lapsillemme yhtenäinen, katkeamaton polku, joka tukee heidän hengellistä kasvua elämän eri vaiheissa.

2. Perhetyö

Haluamme tukea perheitä lasten hengellisessä kasvatuksessa. Perhetyön kehittäminen on avainasemassa myös lasten ja nuorten tavoittamisessa.

3. Haluamme kannustaa lapsia ja nuoria suuntautumaan ULOS.


ULOS

Tahdomme olla seurakunta, joka vaikuttaa rakentavasti kaupungin ilmapiiriin ja tukee asukkaiden kasvua myös hengellisessä etsinnässä.
1. ’Kerro kaverille’

 • Opetuksen myötä varustamme seurakuntalaisiamme antamalla heille konkreettisia työkaluja uskosta kertomiseen.
 • Asennemuutoksen tulisi tapahtua läpi seurakunnan, kaikissa ikäluokissa. Omasta uskosta kertominen luonnollisesti ja rohkeasti tulisi olla osa arkipäivää kaikilla uskovilla.
 • Panostamme laadukkaaseen toimintaan. Tilaisuuksia kehitetään edelleen niin, että sinne on helppo kutsua ystäviäkin. Kun meillä on mukavaa yhdessä, kehtaamme kutsua ystäviämmekin mukaan.

2. Tempaukset ja aktiot

 • Tampereella tapahtuu koko ajan jotain. Meidän on aika astua ulos kirkon seinien ulkopuolelle, vaippapa ravintolapäivään tai tapahtumien yöhön.
 • Aktiot, eli lyhytaikaiset lähetysmatkat, rohkaisevat nuoriamme uskossaan. Siellä oppii luottamaan Jumalaan, rohkaistuu kertomaan uskostaan ja kokeilla mitä lahjoillaan palveleminen tarkoittaa. Aktioita voimme järjestää itse tai tehdä yhteistyötä yhteistyöorganisaatioidemme kanssa.

3. Pitkäjännitteinen tavoittava työ

 • Lähiötalo -hankkeet
 • Nuorisotalotiimit

Missiomme

 • Haluamme olla sillanrakentajia. Jeesus Kristus tuo yhteyden Jumalan ja ihmisten välille.

Strategiamme

 • Lähimmäisistämme huolehtiminen on Jumalan rakkauden todeksi elämistä.
 • Seurakuntamme toimii siellä, missä sen jäsenet kulloinkin ovat. Etsimme Jumalan avulla uutta luovaa seurakuntayhteisöä. Tuomme evankeliumin ajattoman sanoman esille tuoreessa muodossa.
 • Kehitämme seurakuntamme opetusta suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.
 • Rukous on avain Jumalan suunnitelmien löytämiseen ja niissä pysymiseen.
 • Etsimme ja määrittelemme yhdessä seurakunnan ydintehtävät ja keskitymme niihin.
 • Rohkaisemme toinen toistamme löytämään omat lahjansa ja kutsumuksensa. Näin seurakunta voi täyttää palvelutehtävän, jonka Jumala on sille antanut.

Unelmamme on seurakunta, jossa tulet kohdatuksi ja jossa löydät paikan palvella.

Yhteystiedot

 • Puutarhakatu 17, 33210 TAMPERE
 • 0400 277 334