Tiedote Turvallinen seurakunta -lausuntoon liittyen

Lausunto Turvallisesta seurakunnasta

Me allekirjoittaneet seurakunnat ja muut kristilliset yhteisöt Tampereella noudatamme Raamatusta nousevan kultaisen säännön periaatetta erilaisten näkemysten ja erilaisuuden kohtaamisessa. Tahdomme edistää seurakuntien ja muiden kristillisten yhteisöjen turvallisuutta siltä pohjalta, että jokainen on kristillisen opin mukaisesti arvokas Jumalan kuva.  Toivotamme kaikki tervetulleiksi kohtaamaan toisiamme.

Seurakunnissamme ja muissa kristillisissä yhteisöissämme:

  • Kunnioitamme itsemme ja toistemme fyysisiä ja henkisiä rajoja.
  • Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä ja lähestymme arkoja aiheita hienotunteisesti.
  • Kunnioitamme jokaisen vakaumusta ja omaa ajattelua myös uskonkysymyksissä silloinkin, kun itse pitäydymme seurakuntiemme ja yhteisöjemme mukaisissa käsityksissä.
  • Emme hyväksy henkistä tai hengellistä väkivaltaa.
  • Kiinnitämme huomiota asialliseen kielenkäyttöön.
  • Kohtaamme jokaisen tuomitsematta ja olemme valmiita oppimaan toisiltamme uutta.
  • Tarkastelemme ennakkoluulojamme kriittisesti ja kunnioitamme jokaista ilman yleistäviä tai määritteleviä oletuksia, jotka liittyvät ulkonäköön, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, siviilisäätyyn, kansallisuuteen, etnisyyteen, uskontoon, arvoihin, terveyteen tai toimintakykyyn.
  • Jos rasismia, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua tapahtuu, puutumme siihen.

Tampereen adventtiseurakunta

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen Helluntaiseurakunta

Tampereen metodistiseurakunta

Tampereen Vapaakirkkoseurakunta

Toivon portti -seurakunta

Pelastusarmeija, Tampereen osasto

Tampereen Pyhän Ristin seurakunta, Katolinen kirkko Suomessa

Tampereen ortodoksinen seurakunta

Sinapinsiemen ry