Jäsenyys

Oletko kiinnostunut seurakunnan jäsenyydestä?

Seurakunnan jäsenyys

Suomen Vapaakirkon yhdyskuntajärjestyksessä sanotaan jäsenyydestä seuraavaa

27 § Seurakunnan jäsenyys ja seurakuntaan liittyminen
Seurakunnan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet. Henkilön ottamisesta seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi päättää seurakunnankokous vanhimmiston esityksestä. Tämä päätäntävalta voidaan seurakunnankokouksen päätöksellä antaa määräajaksi tai toistaiseksi vanhimmistolle. Hyväksymistään uusista jäsenistä vanhimmiston on ilmoitettava seurakunnankokoukselle. Seurakunnan varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän tulee ilmoittautua seurakunnanjohtajalle tai vanhimmiston puheenjohtajalle, joka otettuaan selvää pyrkijän uskosta ja elämästä esittää asian vanhimmistolle. Uudet ja toisesta vapaaseurakunnasta muuttaneet jäsenet siunataan seurakunnan yhteyteen seurakunnan jumalanpalveluksessa.

28 § Varsinaiset jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi hyväksyttävältä edellytetään, että hän on täyttänyt 15 vuotta, on uudestisyntynyt kristitty ja tahtoo toteuttaa Vapaakirkon periaatteita. Vapaakirkkoon kuulumaton 15—17 -vuotias henkilö voidaan ottaa varsinaiseksi jäseneksi edellä olevin perustein ja huoltajien kirjallisella suostumuksella. (Ks. Uskonnonvapauslaki 3 §)

29 § Perhejäsenet
Seurakunnan jäsenen lapsi on seurakunnan perhejäsen siihen saakka, kunnes hänet voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Perhesuhteiden vuoksi tai muistakin erityisistä syistä voi seurakunnan vanhimmisto
hyväksyä perhejäseneksi henkilön, joka hyväksyy Vapaakirkon periaatteet eikä elintavoillaan niitä loukkaa.

 

JÄSENYYSPROSESSI

Käytännössä Tampereen seurakunnassa jäsenyysprosessi etenee seuraavasti:

Jäsenyydestä kiinnostunut tutustuu seurakuntaan vähintään 6-12 kk osallistumalla jumalanpalveluksiin ja erilaisiin toimintamuotoihin. Hakijan tule osallistua jäsenyysinfo-iltaan, jossa käydään läpi seurakunnan historiaa, Vapaakirkon opillisia käsityksiä, seurakuntaelämää, hallintoa ja yhteisistä asioista päättämistä, tavoitetta ja näkyä. Iltoja järjestetään noin kaksi kertaa toimintakaudessa.

Jäsenyydestä kiinnostunut ottaa seuraavaksi yhteyttä seurakunnan pastoriin tapaamisen sopimiseksi, jossa tutustutaan keskustellen mm. uudestisyntymisestä ja kastekysymyksestä.

Ennen tapaamista hakija täyttää Vapaakirkon jäsenhamuskaavakkeen liity.svk.fi . Samalla hakijan tulee erota muista uskonnollisista yhdyskunnista. Sen voi tehdä vahvalla tunnistautumisella kirjautumalla suomi.fi-sivustolle. Eroamisen löytää seuraavasti: Omat tiedot–>Henkilötiedot–>Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyys–>Sivulla näkyy jäsenyydet, jonka alla painike Eroa tästä uskonnollisesta yhdyskunnasta.

Tapaamisessa allakirjoitetaan jäsenhakemuskaavakkeet sekä Suomen vapaakirkkoon, että paikkallisseurakuntaan.

Jäsenyyttä hoitanut pastori vie hakemuksen vanhimmiston päätettäväksi (kokouksia on noin kerran kuukaudessa) ja tiedottaa hakijaa päätöksen tuloksesta. Tämän jälkeen uusi hyväksytty jäsen kutsutaan parin kuukauden välein jumalanpalveluksessa järjestetettävään uusien jäsenten siunaamiseen, jossa seurakunta näkee uudet jäsenet helpottaen tutustumista.